Privacy- en cookiebeleid

We streven ernaar om ons privacy- en cookiebeleid zo duidelijk en transparant mogelijk te formuleren. Heeft u toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren op 0478 12 13 21 of via info@orzeon.be.

Dit privacy- en cookiebeleid past binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR) die tot doel hebben dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de verordening en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

Privacybeleid

Orzeon hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

Orzeon verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor onder meer klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), 6.1.c (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) en 6.1.f (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Uw uitdrukkelijke toestemming wordt hiervoor gevraagd.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de normale dienstverlening uit te oefenen en/of om aan de wettelijke vereisten (bv boekhouding) te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking en bezwaar van persoonsgegevens

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een wettelijk recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) bekomen van uw persoonsgegevens. U richt deze aanvraag aan Orzeon, Interleuvenlaan 62 te 3001 Leuven.

Direct marketing

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Klachten

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Cookiebeleid

Het gebruik van cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw device (computer, tablet, smartphone,…) wordt opgeslagen. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om zo onze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

U kan alle cookies op uw device wissen en u kan uw browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat dit de gebruikservaring van onze website negatief kan beïnvloeden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U heeft het recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen. Gebruik hiervoor de contactpagina van Google.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier worden gecommuniceerd.